Werkwijze

Way of working: Keep it simple & connect the right people

Werkwijze

Om tot een goed eindresultaat te komen heeft Business Refresh een aanpak geformuleerd voor het complete proces. Er kan gevarieerd worden in de stappen en diepgang. Indien gewenst kan aansluiting worden gezocht met derden. Business Refresh beschikt zelf over een breed netwerk maar kan ook samenwerken met uw eigen reeds vertrouwde partners. Bijsturing vindt plaats op basis van verkregen inzichten. 

Observeer & Analyseer

Op basis van analyses & onderzoeken wordt de huidige situatie in kaart gebracht en worden klantinzichten geformuleerd. Deze zijn cruciaal om de volgende stap goed in te kunnen vullen. 

Ontwerp & Ontwikkel

De klantinzichten in combinatie met de strategie en visie (eventueel nog gezamelijk te ontwikkelen) zijn het fundament voor het ontwerp en verdere ontwikkeling van de gewenste customer experience.

Plan & Proces

In deze fase stellen we een roadmap op om richting te geven en focus. Gezamelijk wordt de structuur geformuleerd hoe de implementatie wordt georganiseerd.

Implementeer & Leer

Door gebruik te maken van kort cyclische oplevermomenten zijn resultaten snel zichtbaar, is de voortgang goed te monitoren, kan er snel feedback worden opgehaald en wordt de medewerkersbetrokkenheid vergroot.

Elk vraagstuk is uniek en hierdoor zal de aanpak per project verschillen. Het eerste gesprek dient als basis voor verdere uitwerking van het projectvoorstel. In overleg kunnen specifieke creatieve en innovatieve werkvormen worden meegenomen die aanvullend zijn op het basis projectmanagement plan (plan, tijd, geld, resources, scope etc.).  Een kleine greep uit de mogelijkheden. 

Customer Journey mapping
Online Scan
Agile Development
Waarde Propositie ontwerp
Storytelling
Design Thinking Sprint
Digital Safari (management tool)
Business Model Canvas
Stakeholder Mapping