Privacy Statement

Privacy Statement

Business Refresh neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen handelt Business Refresh altijd in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan ons stelt (AVG). Op deze pagina staat het Privacy Statement van Business Refresh. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

Wie is Business Refresh?

Business Refresh is een advies & ontwikkelingsbureau dat bedrijven coacht en begeleidt bij digitale transformaties. Daarnaast biedt Business Refresh interim diensten aan.

Welke informatie wordt door Business Refresh verzameld en verwerkt?

Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van de diensten van ‘Business Refresh’, worden je persoonsgegevens verwerkt:

  1. Contactgegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres. Deze gegevens worden verzameld om contact te onderhouden over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en je te informeren over de levering van diensten.

 

  1. Bezoekersgegevens: Om de website van Business Refresh optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de dienst te beveiligen) heeft Business Refresh bepaalde informatie nodig. Business Refresh verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van de website van Business Refresh. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt en de pagina’s die je op onze website bezoekt.

Voor zover Business Refresh deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd. Wij gebruiken die informatie om de website te verbeteren.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Business Refresh ze?

Voor het verzamelen van gegevens gebruikt Business Refresh cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf of in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. Voor zover Business Refresh deze informatie gebruikt is het geanonimiseerd.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt door de website van Business Refresh:

  1. Via de website van Business Refresh worden cookies geplaatst van Google, als deel van haar dienst Google Analytics. Business Refresh gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt [met inbegrip van het IP-adres] overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Business Refresh heeft hier geen invloed op. Business Refresh heeft Google geen toestemming gegeven om de via Business Refresh verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
    Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

 

  1. Ten slotte zijn op de website van Business Refresh cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn en Facebook. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service. Business Refresh adviseert u om regelmatig de privacyverklaring van Facebook en van Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) te bekijken om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal Business Refresh jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

Business Refresh kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Business Refresh een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Ten slotte kan Business Refresh jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Op welke wijze beschermt Business Refresh jouw persoonlijke informatie?

Business Refresh zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Business Refresh bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Business Refresh jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar dan wel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Gegevens van bestaande klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatste opdracht. De gegevens van potentiële klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@businessrefresh.nl. Business Refresh zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren. Wanneer jij niet meer ingeschreven wilt staan in ons systeem, kun je een mail versturen naar info@businessrefresh.nl dan kunnen we jou uit het systeem verwijderen.

Wijzigingen Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website en/of via berichtgeving aan jou.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan info@businessrefresh.nl.

Deze versie is opgesteld in mei 2018.