Diensten

Don't find customers for your products, find products for your customers

Advies & Ontwikkeling

Business Refresh kunt u inschakelen voor advies, coaching en/of begeleiding van digitale transformaties.

Business Refresh richt zich op het verbeteren van de customer journey en het transformeren van de organisatie om gereed te zijn voor de toekomst!

Hieronder vindt u een selectie van de mogelijkheden waar Business Refresh u mee van dienst kan zijn.

 

Interim & Project Management

Business Refresh heeft senior management skills en ervaring met Interim Management.

U kunt Business Refresh benaderen voor projecten met een doorlooptijd van 3-6 maanden waarbij een multi-disciplinaire aanpak gewenst is en/of wanneer er sprake is van een hoge mate van complexiteit.

Er is expertise in de volgende disciplines:

Marketing, Strategie, E-commerce, Change Management.

Ook Scrum Product Owner rollen behoren tot mogelijkheden (een certified product owner is beschikbaar).

Visie, Strategie & merk/product positonering

Bepaling strategische richting door middel van visievorming en propositie ontwikkelingstrajecten

Nulmeting en succesmeting inrichting om de impact van de implementaties te beoordelen

Analyses & observaties ten behoeve van het realiseren van focus & richting 

Omni-channel concept ontwikkeling

Roadmapping

Opstellen van een duidelijke roadmap en prioritering

Inrichting stakeholdersmanagement en voortgangspresentaties

Customer Journey Mapping

Inzicht creëren in uw huidige customer journey en optimalisatie mogelijkheden

In kaart brengen van de gewenste toekomstige ideale customer journey gegeven de ambities & doelstellingen

Middels Persona's doelgroep beschrijvingen formuleren zodat de juiste customer touchpoints kunnen worden bepaalt en een constistente boodschap kan worden overgebracht

Agile Transformations

Implementaties van Agile Transformatie principes in de organisatie

Samenwerkingsmethodieken en teambuilding activiteiten

Continue teamverbeteringstrajecten